Hrvatski jezik English language

O nama

 

Hrvatska udruga za ustavno pravo osnovana je 2. prosinca 2002. godine kao neprofitna, dobrovoljna udruga građana koja djeluje radi promicanja i jačanja ustavnog prava i prakse, ustavne demokracije u Republici Hrvatskoj, vladavine prava, političkog i socijalnog dijaloga i tolerancije, optimalnog ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih i etničkih manjina i skupina, gospodarskog i socijalnog napretka, te jačanja mira i stabilnosti u domovini i svijetu.

 

Članica smo Međunarodne udruge za ustavno pravo (International Association of Constitutional Law – IACL) od siječnja 2004. godine. Prof.dr.sc. Arsen Bačić je kao predstavnik Hrvatske udruge za ustavno pravo bio član Izvršnog odbora IACL-a do 2006. godine.

 

Također smo jedan od osnivača Zaklade “dr.sc. Jadranko Crnić” čija je svrha, inter alia, dodjela priznanja vrsnim pravnicima za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj, kao i očuvanje uspomene na dr.sc. Jadranka Crnića, prvog predsjednika Ustavnog suda samostalne i neovisne Republike Hrvatske.

 

Naša je misija:

 • unapređenje ustavnopravnog zakonodavstva, znanosti i prakse, te srodnih znanosti koje se bave problematikom vladavine prava i ustavne demokracije
 • okupljanje pravnika i drugih građana koji se bave ustavnopravnom znanošću
 • organiziranje seminara, simpozija i drugih skupova, te različitih oblika stručnog usavršavanja
 • davanje stručnih savjeta i mišljenja
 • objavljivanje znanstvenih i stručnih radova
 • suradnja s nadležnim državnim tijelima i pojedincima koji se bave problematikom ustavnog prava
 • sudjelovanje u međunarodnoj stručnoj razmjeni

Tijela Udruge:


Predsjednik Udruge:
 • prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
Dopredsjednik Udruge:
 • prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
Tajnica Udruge:
 • mag. iur. Dora Pavković
Upravni odbor:
 • prof. dr. sc. Petar Bačić
 • prof. dr. sc. Sanja Barić
 • prof. dr. sc. Anita Blagojević
 • prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, Dopredsjednik Upravnog odbora
 • izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković
 • prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, Predsjednica Upravnog odbora
 • mag. iur. Dora Pavković, Tajnica Udruge
Nadzorni odbor:
 • doc. dr. sc. Matija Miloš
 • doc. dr. sc. Mato Palić, Predsjednik Nadzornog odbora
 • dr. sc. Vedran Zlatić
Časni sud:
 • dr. sc. Mato Arlović, Predsjednik Časnog suda