Hrvatski jezik English language

Dokumenti


Privola

Dodano: 23.05.2023, 14:29:07
Privola za prikupljanje i obradu podataka

Pristupnica

Dodano: 23.05.2023, 14:28:04
Pristupnica za primanje u članstvo Udruge.

Pročišćeni tekst statuta Udruge utvrđen na sjednicama Skupštine održanima 3. listopada 2015. i 2. ožujka 2016.

Dodano: 12.04.2016, 10:56:55
Tekst statuta Udruge usklađen s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014), koji je Skupština Hrvatske udruge za ustavno pravo usvojila na sjednicama održanima u Rijeci, dana 3. listopada 2015. i Zagrebu, dana 2. ožujka 2016. godine.

Ustav Republike Hrvatske

Dodano: 28.03.2014, 14:33:48
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora, na sjednici 6. srpnja 2010. godine utvrdio je pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske (NN 85/2010). Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske obuhvaća Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 – pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001 – pročišćeni tekst, 55/2001 – ispravak) te Promjenu Ustava Republike Hrvatske objavljenu u NN 76/2010. Ovaj tekst redakcijski nadopunjavamo najnovijom Promjenom Ustava Republike Hrvatske, izvršenom uspješnim provođenjem referenduma narodne inicijative od 1. prosinca 2013. godine, a koja je deklaratorno potvrđena Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014. (NN 5/2014).

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Dodano: 12.08.2010, 14:50:43
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju zaključka Hrvatskoga sabora od 15. ožujka 2002. godine i svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora, na sjednici 23. travnja 2002. godine utvrdio je pročišćeni tekst Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Pročišćeni tekst Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske obuhvaća Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 99/99) te Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 29/02) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.