Hrvatski jezik English language

Poziv na predavanje o doktorskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu koje će održati asistentica na Katedri za ustavno pravo, Dora Pavković

Dodano: 18.09.2023, 10:26:13

Poštovane članice i članovi Hrvatske udruge za ustavno pravo,

obavještavamo vas da će Udruga 25. rujna 2023. godine u 17 sati organizirati online predavanje o novom doktorskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu koje će održati asistentica na Katedri za ustavno pravo, Dora Pavković. Asistentica Pavković će prvo izložiti ukratko koncept novog doktorskog studija i planu studija po semestrima, a zatim će posebno izložiti fazu prijave teme i u okviru toga predstaviti temu, plan i metode istraživanja svog doktorata pod naslovom „Ustavni identitet“ koju piše pod mentorstvom prof. dr. sc. Biljane Kostadinov. Nakon kraćeg izlaganja (15-20 minuta) uslijedit će rasprava.

Predavanje je prvenstveno namijenjeno za asistente, doktorande i docente Udruge, no sve vas pozivamo da se pridružite na sljedećem linku: https://meet.google.com/yqx-ppyu-azp.<< Vrati se na pregled aktivnosti